โครงการ “จิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จิตอาษา62