แนวทางการลดดอกเบี้ย และการทำประกันสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

สกสค

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ  ขอแจ้งแนวทางการลดดอกเบี้ยและการทำประกันสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. มีรายละเอียดดังนี้

1. หนังสือแจ้ง

2. เงื่อนไขหลักเกณฑ์

3. การทำประกันสินเชื่อ

4. รายละเอียดของโครงการ

5. แนวทางการลดดอกเบี้ย