แจ้ง !!! ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี

แจ้ง !!!

ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี

ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ใบสมัคร ช.พ.ค.

2. ใบสมัคร ช.พ.ส.