เปิดรับสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

ตรา สกสค 1

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

พิมพ์แบบสมัคร