อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในส่วนภูมิภาค

38699

นายปัญญา คลังกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมอบรมโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตามสบาย อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์