มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 748,959 บาท

 

29266

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว  ช.พ.ค. ให้กับทายาทนางประไพ แท่งพรม  จำนวนเงิน 748,959  บาท              เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559