มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 740,996 บาท

43307

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับ