มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 740,687 บาท

 

711

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนายสมาน หาญชัย ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวนเงิน 740,687 บาท