มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 2 ราย

1026    1029

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว  ช.พ.ค.  ให้กับทายาทนางพรจิต ไชนยนต์  จำนวนเงิน 737,974  บาท   และทายาทนายศิริศักดิ์   สร้อยทอง จำนวนเงิน 737,365 บาท   เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2559