มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

DSCN0834

DSCN0832

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับผู้จัดการศพ นางสมัย  คำแหง ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559