มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. จำนวนเงิน 300,000 บาท

24897 24896

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพให้กับผู้จัดการศพนางสมานจิต อุทธา สมาชิก ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท และ เงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559