มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

 

31559

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับผู้จัดการศพ นางสุรางค์ นภาเพชรที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2559