มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางพรพิศ นาสิงบุตร นางสำเนียง ทองแดง นายจารึก ทองเพ็ญ นายไมตรี พุทธขันธ์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่ผู้ได้รับทุน จำนวน 4 ราย คือ

1.น.ส.พุทธพร ทองแดง ระดับ ม. ปลาย จ่ายมารดา นางสำเนียง ทองแดง จำนวน 3,000 บาท

2. น.ส.จิดาภา ทองเพ็ญ  ระดับ ม.ปลาย จ่ายบิดา นายจารึก ทองเพ็ญ จำนวน 3,000 บาท

3. น.ส.ปวีณา พุทธขันธ์ ระดับ ม.ปลาย จ่ายบิดา นายไมตรี พุทธขันธ์ จำนวน 3,000 บาท

4. น.ส.ภูริดา นาสิงบุตร ระดับ ป.ตรี จ่ายมารดา นางพรพิศ นาสิงบุตร จำนวน 10,000 บาท