ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัด พบปะสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

S__7897150

นายกิตติพงษ์  ขันตี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางไปพบปะสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เรื่องขั้นตอนการจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  การค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง