ผลการคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

AtKOI6rM6J_1600845571

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563