ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด

S__25223241S__25223246

นายปัญญา คลังกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการ สกสค. จังหวัด  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.