ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2561

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่ 6/2561  วันอาคารที่  26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยนายปัญญา  คลังกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม

114764 114768 114771