ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ

94202

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 นายปัญญา  คลังกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด  ครั้งที่ 3/2561  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ