ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ครั้งที่ 11/2560

6794367942

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด ครั้งที่ 11/2560  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี นายปัญญา คลังกลาง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม