ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

S__17752161 S__17752162

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด  ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560  เวลา 10.00 น. โดยมีนายธนัญชัย สายสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เป็นประธานในการชุม