ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดและคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด

16376 16382

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัด และคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครู  โดยมีนายกิตติพงษ์ ขันตี ผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.