ทดสอบความรู้ “ด้านภาษาและวัฒนธรรม”

สกสค

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ  จะดำเนินการเปิดทดสอบความรู้ “ด้านภาษาและวัฒนธรรม” เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  โดยจะดำเนินการทอสอบในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559   ณ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญและโรงเรียนอนุบาลชานุมาน       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม