ทดสอบความรู้ครู “ด้านภาษาและวัฒนธรรม”

417782 52786 52783

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบความรู้ครู “ด้านภาษาและวัฒนธรรม” เพื่อรับเกียรติบัตร   สนามสอบที่โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญและโรงเรียนอนุบาลชานุมาน  โดยมีครูสมัครทดสอบจำนวน 635 ราย