ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

DSCN0829DSCN0749DSCN0803DSCN0767

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายสำเร็จ แก้วกระจ่าง  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ ในรอบ 1  ปี  โดยมีนายกิตติพงษ์  ขันตี  และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ