ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเมินผอ 62