จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 708,328 บาท

201540

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้กับผู้มีสิทธรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.ของนางธัชพรรณ  พยัคฆพรรณ  เป็นเงินจำนวน 708,328 บาท