จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.จำนวน 506,820.57 บาท

184309

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของนายพีระพงศ์  วงศ์ตรี  เลข ช.พ.ค. 217314 เป็นเงินจำนวน 506,820.57บาท