จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. จำนวน 272,885 บาท

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินของนายวิเชียร บุตรแก้ว จำนวนเงิน 272,885 บาท

174527