จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จำนวน 717,799 บาท

91774

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ของนายสุวรรณ  จันทพันธ์  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 213193  เป็นเงินจำนวน 717,799 บาท