จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. จำนวน 164,172.69 บาท

91772

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ของ นางอำไพ  วงศ์ปัดสา  สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 39468  เป็นเงินจำนวน 164,172.69 บาท