จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. จำนวน 274,692 บาท

66110

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส.ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของนางพ่น รอบโลก จำนวน 274,692 บาท