จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 167,239.98 บาท

33423

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.นายบุญเลิศ สุตะภักดิ์ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.จำนวน 167,239.98 บาท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560