จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

23541 23542

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้กับผู้จัดการศพนายหมุน วรรณโท สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม จำนวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559