จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ให้กับผู้จัดการศพนายทองสุข อุณวงศ์  ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 200,000 บาท

156794

69880