จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ให้กับผู้จัดการศพนายจิตติ พรมนนท์ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท
135433