จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

72301

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรมให้กับผู้จัดการศพนายสุลักษณ์  ศรีใสคำ จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560