จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท

3755

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพให้กับผู้จัดการศพนางวิมาลา เพ็งคำศรี สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม จำนวน 200,000 บาท  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560