จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จำนวน 300,000 บาท

31872

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ให้กับผู้จัดการศพนางสุภาพ บุญหลง สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  เงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 2000,000 บาท และเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท