จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

164597

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ให้กับผู้จัดการศพนายบุญรักษ์ มูลธิสาร สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม จำนวน 200,000 บาท