จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

225682

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ให้กับผู้จัดการศพของนาย กำจัด สิงห์ขันธ์                                                             สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562   เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท