จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

191422

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.                                                                                     ให้กับผู้จัดการศพนางถวิล  ลุสมบัติ  สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม  เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท