จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท

10265

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับผู้จัดการศพนางฐาณิชญาณ์ พันธุยา  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559