จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

33128

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวนเงิน 100,000 บาท   ให้ผู้จัดการศพนางทองมี  แก้ววิไล  เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2559