จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

DSCN1184

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

ให้กับผู้จัดการศพของนายประมวล โพธิ์ศรี สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท