จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

201538

                                            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพให้กับผู้จัดการศพของนางโหง่น ธิปัตดี สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม จำนวน 100,000 บาท