จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท

29208

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินทดรองจ่ายค่าจัดการศพให้กับผู้จัดการศพนางจุลลา  รูปแก้ว  สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม จำนวนเงิน 100,000 บาท