จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

24223

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพให้กับผู้จัดการศพของนายเสนอ จันทกุล สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม จำนวนเงิน 200,000 บาท