จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

24049 24083

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559  สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรมให้กับผู้จัดการศพนายสังคม บุญสีมา และผู้จัดการศพนายบุญเลิศ สุตะภักดิ์  คนละ  200,000 บาท