จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท

22457 22458

สำนักงาน สกสค. จังหวัดอำนาจเจริญ  จ่ายเงินค่าจัดการศพให้กับผุู้จัดการศพนายสุคณิต บุตร สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559