การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561

 

hqoKjJbtLk_1516781612

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก้บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี 2561  ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า โดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และให้ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร   มีรายละเอียด ดังนี้

  1. หนังสือทุน
  2. ประกาศ ป. ตรี
  3. ประกาศ ม. ปลาย
  4. แบบขอรับทุน