ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

205 หมู่ 4  ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง   จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทร 0 4545 2020 ,0 4545 2023
โทรสาร 0 4545 2020
E-Mail: amnatcharoen@otep.mail.go.th